Metsä- ja ympäristötalous

Biotaloutta, puumarkkinoita ja metsätaloutta

 

Metsä- ja ympäristötalouden tutkimusryhmän teemat linkittyvät vahvasti biotalouteen. Tutkimustoiminta perustuu taloustieteelliseen lähestymistapaan. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat puumarkkinat ja yksityismetsätalous, metsien ekosysteemipalveluihin liittyvät taloudelliset kysymykset, metsäteollisuustuotteiden markkinat sekä näihin teemoihin liittyvät ohjauskeinot. Puumarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan sekä metsäteollisuuden eri tuotteiden markkinoiden seuranta luovat vankan pohjan sekä tutkimustyölle että metsäsektorin ennusteen laadinnalle. 

Tutkimusryhmässä on vahvaa kysely- ja haastattelututkimuksiin liittyvää osaamista. Kysely- ja haastattelututkimuksen menetelmillä on analysoitu muun muassa metsänomistajien päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä sekä metsänomistajien näkemyksiä erilaisista ohjauskeinoista.Taloudellisen arvottamisen menetelmillä on arvioitu erilaisten, usein markkinattomien hyötyjen arvoa tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Metsätalouden lisäksi erilaisten ohjauskeinojen vaikuttavuutta on tarkasteltu mm. puurakentamisessa ja bioenergian tuotannossa. Metsäsektorin yhteiskuntataloudellisten vaikutusten laskennassa on käytetty muun muassa panos-tuotos-analyysejä. 

Tutustu julkaisuihimme täältä

 

METSÄALAN TUTKIMUSRYHMÄ

Paula Horne

tutkimusjohtaja

ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen maisteri
040 592 6820
e-mail: paula.horne(at)ptt.fi
twitter: @hornepaula
Lisää tietoa

Jani Laturi

vanhempi metsäekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040 547 4354
e-mail: jani.laturi@ptt.fi
Lisää tietoa

Marjo Maidell

metsäekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 164 8139
e-mail: marjo.maidell@ptt.fi
Lisää tietoa

Matti Valonen

metsäekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 164 8151
e-mail: matti.valonen(at)ptt.fi
Lisää tietoa

Maurizio Sajeva

vanhempi tutkija

PhD, Sustainability and Governance
050 551 9125
e-mail: maurizio.sajeva(at)ptt.fi
Lisää tietoa

Olli Korhonen

metsäekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 481 9279
e-mail: olli.korhonen@ptt.fi
Lisää tietoa

Laura Aalto

metsäekonomisti

maatalous- ja metsätaloustieteiden kandidaatti
040 184 9590
e-mail: laura.aalto@ptt.fi
Lisää tietoa

Anni Järvinen

tutkimusharjoittelija

maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti

e-mail: anni.jarvinen@ptt.fi
twitter: annijarvinenn
Lisää tietoa

Patrik Kauppi

tutkimusharjoittelijae-mail: patrik.kauppi@ptt.fi
Lisää tietoa