Uutiset

Taloustutka: Mitä on vaikuttavuussijoittaminen?

20.elokuu 2018
Kirsi Noro
KATSO KIRJOITTAJAN MUUT ARTIKKELIT»

 

Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija Kirsi Noro

 

Vaikuttavuussijoittamisesta puhuttaessa tarkoitetaan sijoitustoimintaa, jonka tarkoituksena on tuoton lisäksi saada aikaiseksi mitattavaa positiivista vaikutusta yhteiskuntaan tai ympäristöön. Eri sijoittajat ja sijoituskohteet saattavat kuitenkin painottaa vaikuttavuuden ja tuoton välistä tärkeyttä eri tavoin.

Vaikuttavuussijoittamista voi ajatella askeleena eteenpäin vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullisessa sijoittamisessa keskeistä on harjoittaa tavallista liiketoimintaa ja tehdä tuottoa vastuullisella tavalla. Vaikuttavuussijoittamisessa koko toiminnan tarkoitus on tuottaa yhteiskunnallista tai ympäristöön liittyvää positiivista vaikutusta tai pyrkiä ratkaisemaan tiettyä yhteiskunnallista ongelmaa. Vaikuttavuussijoittamiseen liittyy kiinteästi myös tarkoitus mitata vaikuttavuutta tuoton ohella, koska tuottoa syntyy vain vaikuttavuustavoitteiden täyttyessä.

Tulosperusteiset rahoitussopimukset eli SIB:t ovat julkiselle sektorille tapa rahoittaa ennaltaehkäisevää työtä erityisesti jonkin ennalta määritellyn ongelman ratkaisussa. Esimerkiksi Koto-SIB:ssä tarkoituksena on tarjota työllistymistä tukevaa koulutusta maahanmuuttajille. Yhteiskunnallinen ongelma, jota pyritään ratkaisemaan, on maahanmuuttajien kantaväestöä matalampi työllisyys.

Työllistymistä tukevan koulutuksen rahoittavat sijoittajat. Jos ennalta määritellyt tavoitteet toteutuvat, sijoittajille maksetaan heidän sijoittamansa pääoma takaisin sekä osa yhteiskunnalle kertyneistä säästöistä tuottona. Tavoitteita mitataan koulutuksen piiriin kuuluvien maahanmuuttajien työllistymisen ja sen myötä yhteiskunnalle kertyneinä säästöjen kautta. On huomattavaa, että tavoitteet on aina tarkoitus asettaa niin, että tavoitteiden toteutuessa voittajina selviävät kaikki kolme sopimuksen osapuolta eli sijoittajat, julkinen sektori ja kohderyhmä eli Koto-SIB:ssä työttömät maahanmuuttajat.

Erilaiset tulosperusteiset rahoitussopimukset ovat kuitenkin Suomessa ja maailmalla sen verran uusi ilmiö, että vasta aika näyttää niiden todellisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisen kannattavuuden. Toisaalta vain tekemällä ja kokeilemalla opitaan, mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin juuri tulosperusteiset rahoitussopimukset ovat toimiva ja kannattava ratkaisu.

 

kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.8.2018