Metsäala

Maatalous tarvitsee oman yrittäjäbarometrin

1.marraskuu 2021

KATSO KIRJOITTAJAN MUUT ARTIKKELIT»

Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija Raija Heimonen /// Twitter: raija_heimonen
  
Kotimainen lähiruoka on kuluttajien toivelistalla, mutta tieto maatalousyrittäjien arjesta on vain rajallisen joukon tiedossa. Usein unohtuu, että maatalousyrittäjät ovat merkittävässä roolissa myös työpaikkojen tarjoajina. 

Maatalous- ja puutarhayrityksiä on Suomessa reilut 45 000. Tasoittaakseen kausivaihteluita ja pysyäkseen elinkelpoisina moni maatila on laajentanut toimialaansa esimerkiksi maatilamatkailuun. Lisäksi maassamme on noin 3 000 metsätalousyrittäjää, 1 000 poronhoitajaa ja 500 kalastajaa. 
  
Maatalousyrittäminen siinä missä muukin yritystoiminta vaatii strategista suunnittelua, sitoutumista ja investointeja. Yrittämiseen liittyy aina riski. Maanviljelijälle erityisen riskilisän tuo sää, johon budjetoinnilla, kustannustehokkuudella tai lajivalinnoilla on vaikea vaikuttaa. 
  
Maatalousyrittäjäksi ryhtyvä ymmärtää ammattinsa vaatimukset. Hän huomioi riskit, parantaa vastustuskykyään ja lisää investointejaan vain niin kauan kuin hyöty ylittää kustannukset. 
  
Liian usein yhteiskunnallinen keskustelu maatalousyrittämisestä rajoittuu maataloustukiin ja -politiikkaan. Mutta missä luuraa säännöllisesti julkaistava faktatieto maatalousyrittäjien tulevaisuuden näkymistä? Jotta julkisuuteen saadaan maatalousyritysten näkökulma kansantaloudelliseen keskusteluun, tarvitaan maatalousyritysten barometri, joka julkaistaisiin kaksi kertaa vuodessa. 
  
Puolivuosittain pitäisi koota tietoa maatilayrittäjien näkemyksistä koskien taloudellista ympäristöä, kasvua, kannattavuutta, velkaantumista, investointeja, tuotanto-odotuksia ja työvoimatarpeita. Maatalousbarometri toimisi hyvänä vertailukohteena esimerkiksi PK-Yritysbarometrille, joka toimitetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 
  
Maatalousbarometri antaisi selkeän kokonaiskuvan, miten maatalouden eri sektorit kehittyvät alueellisesti ja kansallisesti. Näkyvästi viestittynä barometri lisäisi nuorten kiinnostusta alaa kohtaan ja helpottaisi kausityöntekijöiden saantia. 
  
Hyvin suunniteltu barometri toimisi luottamusindikaattorina, jonka avulla monimutkaisia asioita voisi yksinkertaistaa. Se valaisisi päättäjille maatalousyrittäjien toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä nopeuttaisi päätöksentekoa, joka voisi perustua mahdollisimman tuoreeseen tietoon. 
 
Samalla barometri tukisi maatalousalan uudistumista ja kilpailukykyä vaativassa markkinatilanteessa. 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 1.11.2021