Julkaisut

37. Ympäristömuutosten arvioimismenettelystä

1984
  • Riita Juvonen. YMPÄRISTÖMUUTOSTEN ARVIOIMISMENETTELYSTÄ. Raportteja ja artikkeleita 37. ISBN 951-9083-39-1, ISSN 0357-7384. Yhteiskunnalta vaaditaan entistä tehokkaampia toimia ympäristön suojelemiseksi. Vuonna 1982 säädetyllä maa-aineslailla pyrittiin varmistamaan maa-ainesesiintymien suojelu ja järkiperäinen käyttö. Laki saattaa kuitenkin jakaa soraesiintymistä saatavia taloudellisia hyötyjä hyvinkin epäsuhtaisesti. Raportissa esitetään mm. näiden epäkohtien korjaamiseksi soratoimituksen aikaansaamista.Soratoimitsta tarkastellaan myös eräiden muiden ympäristömuutosten arvioimistoimituksen mallina.

    Takaisin