Julkaisut

16. Rahapolitiikka ja Suomen kriisi

1997

ISSN 0357-5055 (nid)
ISBN 951-8950-63-6 (nid)

Pertti Kukkonen. 1997. RAHAPOLITIIKKA JA SUOMEN KRIISI. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 19. Espoo 1997. ISBN 951-8950-63-6, ISSN 0357-5055. Tutkimuksen luvuissa 1 ja 2 selvitetään luottobuumin 1987-1989 syntymiseen johtaneita tekijöitä, mm. rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamisen ja valuuttakurssipolitiikan vaikutuksia. Luvussa 3 arvioidaan Suomen Pankin BOF4-mallin standardisimulointien perusteella vaihtoehtoisten rahapolitiikan päätösten vaikutuksia. Luvun 4 aiheena on Suomen ulkomaisen velan ja valtiontalouden velan nopea kasvu vuosina 1991-1993 kriisin syvetessä. Julkaisu on tilattavissa PTT:sta puh. (09) 348 8844, sähköpostitse ptt@ptt.fi

Pertti Kukkonen. 1997. MONETARY POLICY AND THE FINNISH ECONOMIC CRISIS. Pellervo Economic Research Institute Publications No 19. Espoo 1997. ISBN 951-8950-63-6, ISSN 0357-5055 (in Finnish) Publication can be ordered: phone +358 9 348 8844, by e-mail ptt@ptt.fi

Takaisin