Julkaisut

48. Puunmyyntitulojen käyttö ja merkitys metsänomistajan taloudessa - kyselytutkimus Hattulan ja Rengon metsänomistajista

1985
  • Ahti Marttala. 1985. PUUNMYYNTITULOJEN KÄYTTÖ JA MERKITYS METSÄNOMISTAJAN TALOUDESSA - KYSELYTUTKIMUS HATTULAN JA RENGON METSÄNOMISTAJISTA. Raportteja ja artikkeleita 48. ISBN 951-9083-51-0, ISSN 0357-7384. Yksityismetsänomistajien puunmyyntitulojen käyttö on muuttunut metsänomistusrakenteen muutoksen myötä. Tässä postikyselyyn perustuvassa tutkimuksessa pyritään selvittämään kahden pitäjän yksityismetsänomistajien puunmyyntitulojen nykyistä merkitystä heidän taloudessaan. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota metsänomistajan ammatin ja pääasiallisen tulolähteen vaikutukseen.

    Takaisin