Julkaisut

25. Näkökohtia ehtyvien luonnonvarojen taloustutkimuksesta - Esimerkkinä öljymarkkinat

1982
  • Risto Hyvönen. NÄKÖKOHTIA EHTYVIEN LUONNONVAROJEN TALOUSTUTKIMUKSESTA - ESIMERKKINÄ ÖLJYMARKKINAT. Raportteja ja artikkeleita 25. ISBN 051-9083-26-X. ISSN 0357-7384. Luonnonvarojen ehtyminen ja rajallisuus tiedostetaan nykyisin erääksi taloudellista toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Tämä kysymys oli 1970-luvun kansainvälisen taloudellisen keskustelun keskeisimpiä teemoja. Tässä raportissa tehdään katsaus luonnonverojen ehtymisongelmaan taloustieteen näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmin on pyritty paneutumaan öljymarkkinoiden tilanteeseen, koska öljymarkkinat tunnetusti ovat olleet avainasemassa koko luonnonvaroja koskevassa keskustelussa.

    Takaisin