Julkaisut

86. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2009

2006

ISSN 1455-4623 (nid), ISSN 1796-4784 (pdf)
ISBN 952-5594-36-X (nid), ISBN 952-5594-37-8 (pdf)

JANNE HUOVARI – PETRI MÄKI-FRÄNTI - RAIJA VOLK. 2006. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2009. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 86. 24 s. ISBN 952-5594-36-X (NID), ISBN 952-5594-37-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
Tiivistelmä. Tässä työpaperissa esitellään PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste vuosille 2007-2009 ja ennustemalleihin tehty päivitys. Ennusteen mukaan koko maan tasolla asuntojen hinnat nousevat vuositasolla nimellisesti vajaan kaksi prosenttia vuosina 2007-2009. Hintojen nousuvauhdissa ei olisi suuria eroja maan eri osien välillä. Myös rakentamisen ennustetaan jatkuvan korkealla tasolla.  
 
Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntokanta, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat. 
 
JANNE HUOVARI – PETRI MÄKI-FRÄNTI - RAIJA VOLK. 2006.  DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TILL 2009. Pellervo Economic Research Institute No. 86. 24 p. ISBN 952-5594-36-X (NID), ISBN 952-559437-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
Abstract. The paper presents PTTs regional housing markets forecast for years 20072009 together with updated forecast models. According to model, the growth in housing prices will settle down in the whole country at approximately two percent per year in 2007-2009. There is no significant differences between the price developments between the different areas of the country. Also construction activity is forecasted to stay high.  
 
Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction, housing price. 


Ladattavat tiedostot
tp86
Takaisin