Julkaisut

Julkaisuhaku

Vapaalla sanahaulla voit hakea julkaisun nimellä, numerolla, julkaisuvuodella, tekijällä tai tägillä.
Saat rajattua hakutuloksia julkaisun tyyppien mukaan valitsemalla mitä julkaisuja haluat näyttää (Julkaisut, Raportit ja Työpaperit).

Otsikon alta voit klikata vuotta, tekijää tai tägiä rajataksesi hakutuloksia näiden mukaan.

HUOM: Julkaisuista on saatavissa kokoteksti-pdf noin vuoteen 1998 saakka. Tätä varhaisemmista julkaisuista pdf-versioita on vain satunnaisesti.

 

155. Classification of agricultural ecosystem goods and services in Finland
2013 | Arovuori Kyösti Saastamoinen Olli
ekosysteemipalvelut elintarvikkeet maatalous
233. III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin
2012 | Holm Pasi Laiho Veera Voipio Iikko B.
kaupan rakenne matkustajatuonti
234. Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen
2012 | Rämö Anna-Kaisa Härmälä Valtteri Hietala Jyri Horne Paula
consumption environment kuluttaminen nuoret Puutuotteet Wood products ympäristö young people
235. Globalisaatio ja tuotannon sijoittuminen
2012 | Huovari Janne
Agglomeration globalisaatio globalization Keskittyminen
236. Vaihtoehtoja Suomen perushyödykkeisiin liittyvälle kehityspolitiikalle
2012 | Kniivilä Matleena Kerkelä Leena Laaksonen Kalle
Common Fund for Commodities development policy kehityspolitiikka Perushyödykkeet Primary commodities
237. Yksityismetsänomistajien suhtautuminen metsälakiin
2012 | Rämö Anna-Kaisa Horne Paula Leppänen Jussi
Forest law Metsälaki metsänomistaja NIPF private forest owner
238. Turkisalan tuottamat verot
2012 | Pyykkönen Perttu Huovari Janne
Fur Industry taxes Turkiselinkeino verot
239. Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset
2012 | Esala Lauri Hietala Jyri Huovari Janne
economic effects input-output model panos-tuotos-malli Puurakentaminen taloudelliset vaikutukset Wood construction
240. Suhdanteiden ja rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset
2012 | Kerkelä Leena
AGE analysis aluetaloudet economic trends input output analysis panostuotosanalyysi regional economics suhdanteet YTP-analyysi
134. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2014
2012 | Lahtinen Markus Laiho Veera Pakarinen Sami Esala Lauri
Asuminen asuntojen hinnat asuntomarkkinat
135. Alkoholijuomien optimiverotus Suomessa
2012 | Holm Pasi Laiho Veera
verotus
137. Frameworks for sustainable agriculture and forestry: applications to Finland and Spain
2012 | Kniivilä Matleena Bäckman Stefan Horne Paula Martinez-Vega Javier Mili Samir Pyykkönen Perttu
Kestävä metsätalous maatalous
138. Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristö- ja hyvinvointivaikutusten arvottaminen
2012 | Haltia Emmi Holm Pasi Hämäläinen Kaisa
haittojen arvottaminen Kaivostoiminta ympäristöhaitat
139. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot Suomessa
2012 | Pyykkönen Perttu Yrjölä Tapani Puttaa Erik
tuottajaosuuskunnat
140. Ekosysteemipalveluiden tuotanto yhteistoimintaverkostoissa
2012 | Rämö Anna-Kaisa Horne Paula Primmer Eeva
ekosysteemipalvelut
141. Metsätilijärjestelmän taloudelliset vaikutukset
2012 | Hietala Jyri
metsäsektori puun hinta puun tarjonta
226. Yksityismetsien puuntarjonta – Puunmyynti-päätökseen vaikuttavat tekijät
2011 | Rämö Anna-Kaisa Haltia Emmi Horne Paula Hänninen Harri
choice experiment method decision criteria puunmyyntikriteeri Puunmyyntipäätös valintakoemenetelmä Wood sales decision
227. Monia hyötyjä metsistä - Ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen
2011 | Kniivilä Matleena Horne Paula Hytönen Marjatta Jäppinen Jukka-Pekka
ecosystem services ekosysteemipalvelut forests joint production landowners’ co-operation market creation markkinattomat hyödyt metsät non-market benefits tuotteistaminen yhteistoiminta yhteistuotanto
228. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi
2011 | Mäki-Fränti Petri
aluekehitys impact axes input-output analysis liikennehankkeet panos-tuotosanalyysi project evaluation regional development transport investment vaikutusakselit vaikutusten arviointi