Julkaisut

Julkaisuhaku

Vapaalla sanahaulla voit hakea julkaisun nimellä, numerolla, julkaisuvuodella, tekijällä tai tägillä.
Saat rajattua hakutuloksia julkaisun tyyppien mukaan valitsemalla mitä julkaisuja haluat näyttää (Julkaisut, Raportit ja Työpaperit).

Otsikon alta voit klikata vuotta, tekijää tai tägiä rajataksesi hakutuloksia näiden mukaan.

 

238. Turkisalan tuottamat verot
2012 | Pyykkönen, Perttu Huovari, Janne
Fur Industry taxes Turkiselinkeino verot
239. Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset
2012 | Esala, Lauri Hietala, Jyri Huovari, Janne
economic effects input-output model panos-tuotos-malli Puurakentaminen taloudelliset vaikutukset Wood construction
240. Suhdanteiden ja rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset
2012 | Kerkelä, Leena
AGE analysis aluetaloudet economic trends input output analysis panostuotosanalyysi regional economics suhdanteet YTP-analyysi
134. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2014
2012 | Lahtinen, Markus Laiho, Veera Pakarinen, Sami Esala, Lauri
Asuminen asuntojen hinnat asuntomarkkinat
135. Alkoholijuomien optimiverotus Suomessa
2012 | Holm, Pasi Laiho, Veera
verotus
137. Frameworks for sustainable agriculture and forestry: applications to Finland and Spain
2012 | Kniivilä, Matleena Bäckman, Stefan Horne, Paula Martinez-Vega, Javier Mili, Samir Pyykkönen, Perttu
Kestävä metsätalous maatalous
138. Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristö- ja hyvinvointivaikutusten arvottaminen
2012 | Haltia, Emmi Holm, Pasi Hämäläinen, Kaisa
haittojen arvottaminen Kaivostoiminta ympäristöhaitat
139. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot Suomessa
2012 | Pyykkönen, Perttu Yrjölä, Tapani Puttaa, Erik
tuottajaosuuskunnat
140. Ekosysteemipalveluiden tuotanto yhteistoimintaverkostoissa
2012 | Rämö, Anna-Kaisa Horne, Paula Primmer, Eeva
ekosysteemipalvelut
141. Metsätilijärjestelmän taloudelliset vaikutukset
2012 | Hietala, Jyri
metsäsektori puun hinta puun tarjonta
226. Yksityismetsien puuntarjonta – Puunmyynti-päätökseen vaikuttavat tekijät
2011 | Rämö, Anna-Kaisa Haltia, Emmi Horne, Paula Hänninen, Harri
choice experiment method decision criteria puunmyyntikriteeri Puunmyyntipäätös valintakoemenetelmä Wood sales decision
227. Monia hyötyjä metsistä - Ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen
2011 | Kniivilä, Matleena Horne, Paula Hytönen, Marjatta Jäppinen, Jukka-Pekka
ecosystem services ekosysteemipalvelut forests joint production landowners’ co-operation market creation markkinattomat hyödyt metsät non-market benefits tuotteistaminen yhteistoiminta yhteistuotanto
228. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi
2011 | Mäki-Fränti, Petri
aluekehitys impact axes input-output analysis liikennehankkeet panos-tuotosanalyysi project evaluation regional development transport investment vaikutusakselit vaikutusten arviointi
229. Kunnat verouudistuksen maksajina?
2011 | Holm, Pasi Huovari, Janne
verotus
230. Voimasuhteiden kehitys Suomen ruokamarkkinoilla
2011 | Arovuori, Kyösti Karikallio, Hanna Pyykkönen, Perttu
Bruttomarginaalit elintarvikeketju food chain Gross margins hinnanmuodostus price formation
231. Kaupunkilaisten suhde maaseutuun
2011 | Horne, Paula Rämö, Anna-Kaisa Holm, Pasi Haltia, Ville
forest owners hunters Images maaseutuympäristö metsänomistajat metsästäjät Mielikuvat rural environment
232. Omaisuus ja hoiva – Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa
2011 | Hietala, Jyri Lahtinen, Markus Mäki-Fränti, Petri Pakarinen, Sami
Hoivan rahoitus hoivavakuutus Household property insurance long term care omaisuus
130. Rehun sopimustuotannon mahdollisuudet Kainuussa
2011 | Pyykkönen, Perttu Seppälä, Teemu Yrjölä, Tapani
maatalous
131. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2013
2011 | Mäki-Fränti, Petri Lahtinen, Markus Pakarinen, Sami Esala, Lauri
Asuminen asuntomarkkinat rakentaminen