Julkaisut

Julkaisuhaku

Vapaalla sanahaulla voit hakea julkaisun nimellä, numerolla, julkaisuvuodella, tekijällä tai tägillä.
Saat rajattua hakutuloksia julkaisun tyyppien mukaan valitsemalla mitä julkaisuja haluat näyttää (Julkaisut, Raportit ja Työpaperit).

Otsikon alta voit klikata vuotta, tekijää tai tägiä rajataksesi hakutuloksia näiden mukaan.

HUOM: Julkaisuista on saatavissa kokoteksti-pdf noin vuoteen 1998 saakka. Tätä varhaisemmista julkaisuista pdf-versioita on vain satunnaisesti.

 

157. Yritysten uudistukset 2010-2012 kyselyn tulokset
2015 | Huovari Janne Lehtoranta Olavi Nieminen Mika
Innovaatio yritystoiminta
169. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2017
2015 | Holappa Veera Huovari Janne Karikallio Hanna Lahtinen Markus
Asuminen asuntomarkkinat
170. Cross-commodity Price Transmission and Integration of the EU Livestock Market of Pork and Beef: Panel Time-series Approach
2015 | Karikallio Hanna
elintarvikeketju elintarvikesektori EU EU:n sisämarkkinat naudanliha
171. Puurakentamisen edistäminen julkisissa hankinnoissa
2015 | Hietala Jyri Haltia Emmi Horne Paula Huovari Janne Härmälä Valtteri
biotalous julkinen hankinta Puurakentaminen
172. Survey evidence of members’ willingness to invest in agricultural hybrid cooperatives
2015 | Alho Eeva
Osuuskunnat tuottajaosuuskunnat Tuottajaosuuskuntien rahoitus
174. Collaboration between Dairy Farms and Crop Farms in Combined Crop Rotation
2015 | Rinta-Kiikka Suvi
maatalouden rakennekehitys
175. Maatalouden yhteistyömallit – tuloksia opiskelijakyselystä
2015 | Rinta-Kiikka Suvi
maatalouden rakennekehitys
245. Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastopolitiikka ja teollisuuden kilpailukyky
2014 | Kerkelä Leena Lahtinen Markus Esala Lauri Kosunen Antti
Competitiveness energia- ja ilmastopolitiikka energy- and climate policy Kilpailukyky real unit energy cost yksikköenergiakustannus
246. Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökulmia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta
2014 | Holm Pasi Kerkelä Leena
capital gains tax gift tax Inheritance tax lahjavero luovutusvoittovero perintövero
247. Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
2014 | Hietala Jyri Alhola Katriina Horne Paula Karvosenoja Niko
damage valuation economic benefits environmental damages haittojen arvottaminen Kaivostoiminta matkailu mining projects taloudelliset hyödyt tourism ympäristöhaitat
248. Ruokakorista sijoitussalkkuun – Näkemyksiä kotimaisesta ruokaketjusta sijoituskohteena
2014 | Alho Eeva Noro Kirsi Pyykkönen Perttu
food chain investment motives Investors producer cooperatives ruokaketju Sijoittajat sijoitusmotiivit tuottajaosuuskunnat
250. Pohjoismainen asuntomarkkina¬selvitys
2014 | Noro Kirsi Lahtinen Markus
asumistuet bostadsstöden finansiering Nordiska bostadsmarknad Pohjoismaiset asuntomarkkinat rahoitus
156. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2016
2014 | Lahtinen Markus Alho Eeva Holappa Veera Pakarinen Sami
Asuminen asuntomarkkinat Pohjoismaiset asuntomarkkinat
158. Vertical price transmission analysis of vegetable markets in finland
2014 | Pakarinen Sami Arovuori Kyösti Pyykkönen Perttu
Elintarvikekauppa
159. Energia- ja ilmastopolitiikan aiheuttama kustannuspaine teollisuudelle ja kotitalouksille
2014 | Holm Pasi Lahtinen Markus
energia- ja ilmastopolitiikka Päästökauppadirektiivi
160. Lihasektorin hintarakenteet
2014 | Peltoniemi Ari Arovuori Kyösti Niemi Jyrki Pyykkönen Perttu
elintarviketeollisuus
161. Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen
2014 | Kniivilä Matleena Kosenius Anna-Kaisa Horne Paula
arvottaminen ekosysteemipalvelut
162. Maatilojen välinen yhteistyö Suomessa
2014 | Kämäräinen Sofia Rinta-Kiikka Suvi Yrjölä Tapani
maatalouden rakennekehitys maatalous
163. Marjojen, sienten ja yrttien kaupallinen hyödyntäminen Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa
2014 | Rämö Anna-Kaisa Kerkelä Leena Horne Paula
ekosysteemipalvelut