Julkaisut

Julkaisuhaku

Vapaalla sanahaulla voit hakea julkaisun nimellä, numerolla, julkaisuvuodella, tekijällä tai tägillä.
Saat rajattua hakutuloksia julkaisun tyyppien mukaan valitsemalla mitä julkaisuja haluat näyttää (Julkaisut, Raportit ja Työpaperit).

Otsikon alta voit klikata vuotta, tekijää tai tägiä rajataksesi hakutuloksia näiden mukaan.

HUOM: Julkaisuista on saatavissa kokoteksti-pdf noin vuoteen 1998 saakka. Tätä varhaisemmista julkaisuista pdf-versioita on vain satunnaisesti.

 

192. Automaattisen lypsyjärjestelmän käyttöönotto: kannattavuus ja hankintaan vaikuttavat tekijät
2005 | Latvala, Terhi Suokannas, Antti
adoption automaattinen lypsyjärjestelmä automatic milking system kannattavuus käyttöönotto profitability
193. Työllisten työkyky vuonna 2004
2005 | Peltoniemi, Ari
työkyky työllisyys
194. Metsien suojelun vaikutukset tuotantoon ja työllisyyteen. Alueellinen ja valtakunnallinen panos-tuotosanalyysi
2005 | Mäki-Hakola, Marko Toropainen, Mikko
aluetalous Forest conservation input-output analysis Metsien suojelu panos-tuotosanalyysi regional economy vapaaehtoiset suojelun keinot voluntary-based conservation
195. Työttömien työkyky vuonna 2005
2005 | Holm, Pasi Jalava, Jukka Ylöstalo, Pekka
työkyky työllisyys Työttömät
74. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2007
2005 | Huovari, Janne Pakkanen, Mikko Volk, Raija
Asuminen asuntojen hinnat asuntomarkkinat
75. Itämeren alueen ja Venäjän metsäsektorin kehitysskenaariot vuoteen 2010 mennessä
2005 | Tilli, Tapio
metsäsektori metsäteollisuus puumarkkinat
76. Metsänomistajien tavoitteet sekä tieto- ja neuvontatarpeet
2005 | Lindroos, Karoliina
metsänomistajat
77. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2008
2005 | Huovari, Janne Volk, Raija
Asuminen asuntojen hinnat asuntomarkkinat
78. Maatalouden rakennekehitysnäkymät vuoteen 2013
2005 | Lehtonen, Heikki Pyykkönen, Perttu
maatalous rakennekehitys
79. Venäjän maatalous- ja elintarvikesektori muutoksessa
2005 | Virolainen, Meri
elintarvikesektori maatalous Maitosektori
188. Roundwood markets in the Baltic Sea region
2004 | Tilli, Tapio Skutin, Sten-Gunnar
Baltic Sea forest industry forest resources Itämeri metsäsektori metsäteollisuus puumarkkinat puuvarat roundwood markets
189. Production costs of milk, beef and pig meat in Finland, Sweden, Denmark and Germany
2004 | Patjas, Martti
cost analysis kotieläintuotanto kustannusanalyysi livestock production production costs tuotantokustannukset
190. Ikääntyminen ja maaseudun työmarkkinat
2004 | Huovari, Janne Volk, Raija
Aging alueelliset työmarkkinat Ikääntyminen maaseudun kehitys regional labour markets rural development
67. Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva. Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen?
2004 | Holm, Pasi Onnela, Maritta
työelämä työllisyys Työttömät
69. Maatilan sähköinen liiketoiminta ja verkottuminen
2004 | Peltoniemi, Ari
liiketoimintaverkosto maatalous
70. Threshold cointegration and asymmetric price transmission in Finnish beef and pork markets
2004 | Luoma, Arto Luoto, Jani Taipale, Marko
elintarvikeketju elintarviketeollisuus naudanliha
71. Metsien suojelun taloudelliset vaikutukset. Kirjallisuuskatsaus.
2004 | Pulli, Jaakko Mäki-Hakola, Marko
Kestävä metsätalous metsäsektori työllisyys
72. Korkeakoulusta valmistuneiden alueellinen sijoittuminen
2004 | Peltonen, Erikka
Alueellinen väestörakenne alueelliset erot