Julkaisut

Julkaisuhaku

Vapaalla sanahaulla voit hakea julkaisun nimellä, numerolla, julkaisuvuodella, tekijällä tai tägillä.
Saat rajattua hakutuloksia julkaisun tyyppien mukaan valitsemalla mitä julkaisuja haluat näyttää (Julkaisut, Raportit ja Työpaperit).

Otsikon alta voit klikata vuotta, tekijää tai tägiä rajataksesi hakutuloksia näiden mukaan.

HUOM: Julkaisuista on saatavissa kokoteksti-pdf noin vuoteen 1998 saakka. Tätä varhaisemmista julkaisuista pdf-versioita on vain satunnaisesti.

 

209. Perushyödykepolitiikka Suomen kehityspolitiikan osana
2008 | Laaksonen, Kalle
development policy diversification kehityspolitiikka perushyödykkeet primary commodities raaka-aineiden hinnat raw material prices talouden monipuolistaminen
210. Maahanmuuttajien työkyky 2008
2008 | Holm, Pasi Hopponen, Anneli Lahtinen, Markus
employment immigrants maahanmuuttajat työkyky työllisyys working capacity
211. Bioenergiaa metsistä ja pelloilta - Viljelijöiden suhtautuminen bioenergiaraaka-aineiden tuotantoon ja tarjontaan sekä bioenergiayrittäjyyteen
2008 | Silvennoinen, Harri Latvala, Terhi Järvinen, Erno Toivonen, Ritva
bioenergia bioenergiamarkkinat bioenergiayrittäjyys bioenergy bioenergy entrepreneurship bioenergy markets biomass biomassa energiakasvit energiapuu energy crop energy wood
212. Metsäkiinteistömarkkinat ja hintoihin vaikuttavat tekijät
2008 | Tilli, Tapio Pyykkönen, Perttu Kataja, Jukka-Pekka Suihkonen, Lauri
forest land value forest real estate price Hedonic model Hedonistinen malli kiinteistökauppa metsäkiinteistön hinta metsämaan arvo property transfer
105. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2010
2008 | Huovari, Janne Karikallio, Hanna Mäki-Fränti, Petri
Asuminen asuntojen hinnat asuntomarkkinat
106. Metsäenergiapotentiaalit Suomen maakunnissa
2008 | Maidell, Marjo Pyykkönen, Perttu Toivonen, Ritva
bioenergia metsä
110. Tulevaisuuden kehityslinjat bioenergiamarkkinoilla EU:ssa ja Suomessa: Asiantuntijanäkemykset
2008 | Suhonen, Niko Maidell, Marjo Rämö, Anna-Kaisa Järvinen, Erno Latvala, Terhi
bioenergia EU
111. Environmental quality of wood products – Preliminary study about the UK market
2008 | Toivonen, Ritva Järvinen, Erno Enroth, Raija-Riitta Rämö, Anna-Kaisa
Kestävä metsätalous
113. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2011
2008 | Huovari, Janne Karikallio, Hanna Lahtinen, Markus Mäki-Fränti, Petri
asuntojen hinnat Asuntokanta asuntomarkkinat
114. Kotieläintilojen teknologiavalinnat ja investointisuunnitelmat
2008 | Latvala, Terhi Pyykkönen, Perttu
investoinnit kotieläintuotanto
115. Maatilojen pääomakanta ja rahoitustilanne vuonna 2007
2008 | Yrjölä, Tapani Pyykkönen, Perttu
maatalouden rakennekehitys rahoitus
200. Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentamisen vaikutukset
2007 | Holm, Pasi Kiander, Jaakko Rauhanen, Timo Virén, Matti
arvonlisäverotus elintarvikkeet Ruuan hinta
202. Vammaisten työkyky vuonna 2007. Vertailua työttömiin.
2007 | Holm, Pasi Hopponen, Anneli
employment handicapped persons työkyky työllisyys Vammaiset working capacity
203. Metsä- ja puukauppapalveluiden laatu ja sen ulottuvuudet metsänomistajien näkökulmasta
2007 | Rämö, Anna-Kaisa Toivonen, Ritva
forest owner metsänomistaja metsäpalvelu palvelun laatu puukauppapalvelu service on forestry service on wood transactions service quality
204. Metsänomistajien käsitykset metsien yhteisomistuksesta: Metsänomistajakysely
2007 | Rämö, Anna-Kaisa Tilli, Tapio
Co-ownership of forests jointly-owned forest Metsien yhteisomistus osakkuus partnership yhteismetsä
205. Bioenergian tuotanto ja markkinat vuonna 2007 sekä kehitysnäkymät vuoteen 2015
2007 | Latvala, Terhi Aro-Heinilä, Esa Toivonen, Ritva Järvinen, Erno
agricultural markets aluetalous bioenergia bioenergiamarkkinat bioenergy bioenergy markets biomass biomassa farm profitability kannattavuus maatalous maataloustuotemarkkinat puumarkkinat regional economy wood markets