Hankkeet

Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)

Kansantalouden tutkimusryhmä
12 heinäkuu 2018

Hanke: 
Kesto: 1/2018-12/2021

Tavoitteet:

Tavoitteena on selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä aikavälillä että koko elinkaaren aikana. Tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien (koulutus, terveydenhoito, sosiaaliturva) rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään tuloloukut. Tutkimme myös työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuuntia ja seurauksia.

Rahoittaja:

Suomen Akatemia

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Kela, Palkansaajien tutkimuslaitos, Eläketurvakeskus

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Olli-Pekka Ruuskanen

Hankkeen muut tutkijat:

Henna Busk (PTT), Veera Holappa (PTT), Signe Jauhiainen (Kela), Terhi Maczulskij (PT), Jussi Tervola (Kela), Satu Nivalainen (ETK)

Lisätietoja:

http://www.stn-wip.fi/