Hankkeet

Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille, työllisyyteen ja ammattirakenteeseen

Kansantalouden tutkimusryhmä
7 marraskuu 2022

 • Hanke: Vihreä siirtymä vaikuttaa ammattirakenteeseen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Vihreästä siirtymästä on tehty aiemmin tutkimuksia ja selvityksiä, mutta ne kohdistuvat pääasiassa toimialoihin. Ammatteihin ja ammattirakenteeseen kohdistuvia muutoksia ei ole Suomessa aiemmin tarkasteltu.
  Kesto: 11/2022–3/2023

  Tavoitteet:

  Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vihreän siirtymän vaikutuksia ammatteihin ja ammattirakenteeseen Suomessa. Keskeisenä tavoitteena on luokitella ja määrittää niin sanotut vihreät ammatit, ja arvioida kuinka suuri osuus työllisistä työskentelee näissä ammateissa. Tutkimuksessa myös tunnistetaan vihreän siirtymän ja muiden megatrendien vaikutuskanavat työmarkkinoille. Laadullisen analyysin ja kirjallisuuden pohjalta tunnistetaan keskeiset toimialat, joihin vihreä siirtymä vaikuttaa. Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri menetelmiä, kuten aiempia tutkimuksia ja selvityksiä, Tilastokeskuksen avoimia tilastoja, yhdysvaltalaista O*NET-aineistoa sekä laadullisia menetelmiä (kysely ja haastattelut).

  Rahoittaja:

  Valtioneuvoston kanslia

  Tutkimusorganisaatiot:

  Pellervon taloustutkimus PTT, MDI Public Oy

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Henna Busk

  Hankkeen muut tutkijat:

  Veera Holappa, Matti Valonen, Minna Mayer (MDI) ja Mikko Valtakari (MDI), Janne Sinerma (MDI)

  Lisätietoja:

  Henna Busk, 040 164 8136, henna.busk@ptt.fi