Hankkeet

Values generated by natural heritage in Nordic countries

Metsäalan tutkimusryhmä
21 helmikuu 2018

Hanke: Luontoarvoille on toisinaan haastavaa määritellä taloudellista arvoa. Luontoarvojen yhteiskunnallisen arvon määrittely pohjoismaissa on merkittävää, jotta voidaan tehdä kestävää politiikkaa luonnon näkökulmasta.
Kesto: 2/2016-1/2017

Tavoitteet:

Hankkeessa analysoidaan kulttuurisesti arvokkaiden luontokohteiden taloudellista ja hyvinvointimerkitystä pohjoismaisella tasolla aiemman kirjallisuuden perusteella. Projekti tarjoaa suosituksia, jonka tarkoituksena on auttaa päättäjiä ymmärtämään toimien poliittisia ulottuvuuksia.

Rahoittaja:

Nordiska ministerrådet

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Enetjärn Natur, Danmarks Naturfredningsforening

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Matleena Kniivilä

Hankkeen muut tutkijat:

Gisselman, F., Cole, S., Blanck, J., Skjeerna Hansen, N., Fornbacke, E.

Lisätietoja: