Hankkeet

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Kansantalouden tutkimusryhmä
10 helmikuu 2021

Hanke: 
Kesto: 3/2021–3/2022

Keskeinen työvoimapolitiikan tarkoitus on työttömien osaamisen säilyttäminen, mutta myös kehittäminen ja ammatillisen liikkuvuuden tukeminen. Tulevaisuuden työmarkkinat vaativat yksilöiltä sopeutumista ja jatkuvaa oppimista läpi työuran. Hanke tuottaa ajantasaista tietoa työvoimakoulutuksen ja siihen liittyvien hankintamenetelmien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä esittää politiikkasuosituksia niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitetään myös vuoden 2018 ammatillisen reformin vaikutuksia. Reformin vaikutuksia ei ole tietääksemme aiemmin selvitetty. Tutkimus tukee työvoimapolitiikan kehitystyötä ja jatkuvan oppimisen uudistustyötä sekä työllisyystavoitteita yleensä.

Tutkimushanke koostuu neljästä työpaketista: 

1. työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja vaikuttavuus,  

2. ammatillisen reformin vaikutukset,  

3. työvoimakoulutuksen järjestäminen ja yhteistyö sekä  

4. synteesi ja politiikkasuositukset.  

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tutkimustietoa päätöksenteon tueksi arvioimalla ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien työllistymiseen eri aikajänteellä ja eri asiakasryhmissä. Miten työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja ohjaus toimivat, ja millaisia vaikutuksia vuoden 2018 ammatillisella reformilla on mahdollisesti ollut työvoimakoulutuksen suosioon, kohdentumiseen ja siihen osallistuneiden työllistymiseen? Tutkimuksessa selvitetään myös työvoimakoulutuksen hankintamenetelmien ja järjestämisprosessien toimivuutta.

Rahoittaja:

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Tutkimusorganisaatiot:

Pellervon taloustutkimus PTT, MDI, Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Henna Busk

Hankkeen muut tutkijat:

Juho Alasalmi, Veera Holappa, Hannu Karhunen (PT), Tuomo Suhonen (PT), Minna Mayer (MDI) ja Mikko Valtakari (MDI)

Lisätietoja:

https://tietokayttoon.fi/-/tyovoimakoulutuksen-toimivuuden-ja-vaikutusten-arviointi