Hankkeet

Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa - maanomistajien näkökulma (TURVA)


22 toukokuu 2019

Hanke: Tutkimuksessa selvitetään maanomistajien näkemyksiä turvemaiden maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen keinoihin. Lisäksi tarkastellaan keinoja, joilla maanomistajia voidaan kannustaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään turvemaiden käsittelyyn. Tutkimushankkeessa toteutetaan kyselytutkimus erikseen maanviljelijöille ja metsänomistajille.
Kesto: 1/2019-12/2020

Taustaa: Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitseminen ovat nousseet entistäkin enemmän otsikoihin kuluvan syksyn aikana hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaistua raporttinsa siitä, mitä uhkia maapallo kohtaa, jos ilmaston lämpenemistä ei saada hillittyä riittävästi. Keskustelussa merkittävimmistä päästöjen vähentämisen keinoista esille ovat nousseet muiden ohessa turvemaiden käytön hiilidioksidipäästöt ja mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen. Turvemaat ovat yksi merkittävimmistä maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Turvemailta tulee maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä noin 60% (noin 7,5 miljoonaa tonnia CO2 eq.) 

Turvemaita on erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Maanomistajien kannalta turvemaiden käytön mahdollistaminen myös tulevaisuudessa, ilmastopäästöjen vähennystoimien kiristyessä, on keskeinen kysymys. Esimerkiksi suuren määrän turvepohjaisia peltoja omistava maanviljelijä ei voi helposti rajata turvemaita viljelytoiminnan ulkopuolelle ja jatkaa elinkeinon harjoittamista. 

Hankkeen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Luken OPAL Life ja  SOMPA -hankkeiden kanssa. 

 

Taloustutkat:
Ei syytä syyllistyä
Kuinka pääsemme ilmastoviisaaseen turvemaiden käyttöön
Blogi:
Uusia hiilinieluja turvemailta
Metsänomistajatyöpajasta näkökulmia suometsien ilmastokestävään hoitoon ja sen kannusteisiin

 

Tavoitteet:

Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1. Selvittää maanomistajien näkemyksiä turvemaiden käsittelystä kyselytutkimuksella. 2. Selvittää ehdotettujen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentä-vien toimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja esteitä, joita maanomistajat näkevät toimien käyttöön ottamiselle. 3. Selvittää korvaustasoa, jolla maanomistajat olisivat valmiita toteuttamaan eri toimenpiteitä.

Rahoittaja:

Keskitien tukisäätiö, MTK

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Emmi Haltia

Hankkeen muut tutkijat:

Heini Lehtosalo, Paula Horne, Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä

Lisätietoja: