Hankkeet

Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa - maanomistajien näkökulma (TURVA)


22 toukokuu 2019

Hanke: Tutkimuksessa tehdään kirjallisuuskatsaus turvemaiden käytöstä maa- ja metsätaloudessa, tutkimuksissa ehdotetuista keinoista turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä maanomistajien suhtautumisesta edellä mainittuihin keinoihin. Lisäksi tarkastellaan tutkimustietoa mahdollisista keinoista kannustaa maanomistajia kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään turvemaiden käsittelyyn. Tutkimushankkeessa toteutetaan kyselytutkimus erikseen maanviljelijöille ja metsänomistajille.
Kesto: 1/2019-12/2020

Taustaa: Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitseminen ovat nousseet entistäkin enemmän otsikoihin kuluvan syksyn aikana hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaistua raporttinsa siitä, mitä uhkia maapallo kohtaa, jos ilmaston lämpenemistä ei saada hillittyä riittävästi. Keskustelussa merkittävimmistä päästöjen vähentämisen keinoista esille ovat nousseet muiden ohessa turvemaiden käytön hiilidioksidipäästöt ja mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen.Turvemaat ovat yksi merkittävimmistä maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Turvemailta tulee maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä noin 60% (noin 7,5 miljoonaa tonnia CO2 eq.) 

Turvemaita on erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Maanomistajien kannalta turvemaiden käytön mahdollistaminen myös tulevaisuudessa, ilmastopäästöjen vähennystoimien kiristyessä, on keskeinen kysymys. Esimerkiksi suuren määrän turvepohjaisia peltoja omistava maanviljelijä ei voi helposti rajata turvemaita viljelytoiminnan ulkopuolelle ja jatkaa elinkeinon harjoittamista.

 

Tavoitteet:

Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1. Selvittää maanomistajien näkemyksiä turvemaiden käsittelystä kyselytutkimuksella. 2. Selvittää ehdotettujen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentä-vien toimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja esteitä, joita maanomistajat näkevät toimien käyttöön ottamiselle. 3. Selvittää korvaustasoa, jolla maanomistajat olisivat valmiita toteuttamaan eri toimenpiteitä.

Rahoittaja:

Keskitien tukisäätiö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Emmi Haltia

Hankkeen muut tutkijat:

Kyösti Arovuori, Paula Horne, Tapani Yrjölä,

Lisätietoja: