Hankkeet

Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset (TYHMA)


27 helmikuu 2020

Hanke: 
Kesto: 

Tutkimuksen keskeinen tavoite on selvittää tuottajien yhteistyön potentiaaliset markkinavaikutukset. Markkinavaikutusten osalta keskitytään erityisesti yhteistyön vaikutuksiin tuottajahintaan. Lisäksi pohditaan myös mahdollisuuksia vaikuttaa tuottajien välisellä yhteistyöllä etenkin viljan tuotantoon sekä menekkiin. Markkinavaikutusten lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset tuottajaorganisaatioiden perustamiselle ja toiminnalle Suomessa sekä tunnistaa mahdolliset esteet ja pullonkaulat, jotka ovat rajoittaneet EU-asetuksen mukaisten tuottajaorganisaatioiden syntyä Suomeen.

Tavoitteet:

Rahoittaja:

Makera

Tutkimusorganisaatiot:

Luke

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Hanna Karikallio

Hankkeen muut tutkijat:

Johanna Auer

Lisätietoja:

Sari Forsman-Hugg, 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi