Hankkeet

TUIMA - Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa


12 toukokuu 2021

Hanke: 
Kesto: 3/2021-12/2023

Tavoitteet:

Hankkeessa käytetään tuuppauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maankäyttösektorilla. Tuuppaus (englanniksi ’nudge’) on käyttäytymistieteelliseen tietoon perustuva muutos tavassa, jolla eri vaihtoehdot esitetään päätöksentekotilanteissa. Tekemällä joistakin vaihtoehdoista helpompia, ajankohtaisempia ja houkuttelevampia, voidaan ihmisiä tuupata valitsemaan niitä ilman, että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan. Hankkeessa kohteena ovat maanomistajat, joiden valinnat vaikuttavat maankäytöstä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Maa- ja metsätalouden maankäyttöä tarkastellaan laajasti, mutta pääpaino on turvemaissa, koska turvemaiden maaperät ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde Suomessa

Rahoittaja:

Maa- ja metsätalousministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT ry, Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Olli-Pekka Ruuskanen

Hankkeen muut tutkijat:

Lisätietoja: