Hankkeet

Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä (päättynyt)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
22 kesäkuu 2016

Hanke: Tässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa rajaudutaan tarkastelemaan liikenne- ja energiahuollon verkkoa sekä vesi- ja jätehuoltoa sekä tietoliikenneyhteyksien järjestämistä maaseudulla. Pääpaino on siinä, miten niiden järjestäminen (so. infran hallinta, ylläpito ja hallinto) organisoidaan. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa toimiva malli maaseudun infraosuuskunnalle. Tutkimuksessa tehdään tarkastelu, jossa pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja eri toimialoilla toimivien infrojen synergiaetujen löytämiseksi.
Kesto: 1/2015-12/2016

Tavoitteet:

Kartoittaa eri vaihtoehtoja maaseudun infrajärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Rahoittaja:

Maatilatalouden kehittämisrahasto

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Suomen Tieyhdistys, Pellervo-Seura

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Tapani Yrjölä

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Kyösti Arovuori, Lauri Vuori, Suomen Tieyhdistys: Esko Hämäläinen, Jaakko Rahja, Pellervon-Seura: Kari Huhtala, Sami Karhu, Anne Kontkanen

Lisätietoja:

Tapani Yrjölä