Hankkeet

Suomalainen metsänomistaja 2020: metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos

Metsäalan tutkimusryhmä
10 toukokuu 2019

Hanke: Metsänomistajakunnan muutoksen myötä metsänomistajien näkemykset metsätalouden ja metsänomistuksen kannattavuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä muuttuvat. Hanke tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä, raakapuumarkkinoita ja puuraaka-aineen saatavuutta, metsien käsittelyn ja käytön hyväksyttävyyttä, metsä­palveluja metsänomistajille, metsien eri hyötyjen yhteensovittamista sekä metsäpolitiikan keinojen vaikuttavuutta.
Kesto: 7/2018-12/2021

Tavoitteet:

Hankkeen yleisenä tavoitteena on 1) selvittää metsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden mittaamista ja parantamista 2) tarkastella metsänomistuksen rakenne- ja tavoitemuutosten vaikutuksia metsätaloudelliseen käyttäytymiseen

Rahoittaja:

Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö

Tutkimusorganisaatiot:

Helsingin Yliopisto, Luke, Työtehoseura, PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Heimo Karppinen, MTT

Hankkeen muut tutkijat:

Helsingin yliopisto: Prof. Lauri Valsta, Prof. Pasi Puttonen, Luke: Harri Hänninen, Jussi Leppänen, Terhi Koskela, Aarre Peltola, PTT: Tutkimusjohtaja Paula Horne, Emmi Haltia, Työtehoseura: Henna Hurttala, Arto Kettunen

Lisätietoja: