Hankkeet

Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen (päättynyt)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
22 kesäkuu 2016

Hanke: Tutkimuksen tavoitteena on vastata luopumistuen päättymistä, nuorten viljelijöiden investointi-mahdollisuuksiin sekä luopujan ikää koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa maatilan sukupolvenvaihdos sekä vertailla mm. verotuksen aiheuttamia kustannuksia sekä rajoitteita maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Tilan tuottavuutta, toimintaa ja kehittämistä tarkastellaan sekä ennen että jälkeen sukupolvenvaihdoksen ja vertaillaan tilojen vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä ja investointimahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään olisiko tilan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn kannalta järkevämpää investoida tilan toimintaan ennen vai jälkeen sukupolvenvaihdoksen.
Kesto: 3/2015 - 6/2017

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on vastata luopumistuen päättymistä, nuorten viljelijöiden investointimahdollisuuksiin sekä luopujan ikää koskeviin kysymyksiin.

Rahoittaja:

Maatilatalouden kehittämisrahasto

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luonnonvarakeskus

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Minna Väre, Luonnonvarakeskus ja Kyösti Arovuori, PTT

Hankkeen muut tutkijat:

Luonnonvarakeskus: Sami Myyrä, PTT: Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä ja Johannes Piipponen

Lisätietoja:

Kyösti Arovuori