Hankkeet

SAPE - Sujuva arki, parempi elämä - Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suomessa


11 kesäkuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: 09/20-01/2022

  Tutkimuksessa arvioidaan tilastotarkastelun avulla maaseudun kestävän kehityksen tilaa kansallisten ja kansainvälisten kestävän kehityksen indikaattorien valossa. Näiden indikaattorien lisäksi esitellään myös muita indikaattoreita, jotka soveltuvat erityisesti maaseudun kestävän kehityksen tilan arvioimiseen. Tutkimuksessa selvitetään maaseudun näkyvyyttä ja roolia kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan kestävän kehityksen tavoitteita perustuen maakuntien, kuntien ja kylien strategioihin.

  Tavoitteet:

  Yhtenä erityiskohteena tutkimuksessa on naisnäkökulma maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Vertailemalla kansallisesta kokonaistilasta ja maaseudun tilasta muodostettuja kestävän kehityksen kuvia tutkimuksessa tehdään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia maaseutualueiden hyvän elämän, kestävän arjen ja elinvoiman uudistumisen näkökulmista.

  Rahoittaja:

  Maa- ja metsätalousministeriö

  Tutkimusorganisaatiot:

  e2 Tutkimus, Suomen Kylät

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Kaisa Karttunen, e2

  Hankkeen muut tutkijat:

  Jonna Hänninen, Kirsi Noro,

  Lisätietoja:

  Sari Forsman-Hugg, 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi