Hankkeet

Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
12 heinäkuu 2018

Hanke: Tutkimuksessa analysoidaan elintarvikkeiden kulutusrakenteen muutosta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja muutosten vaikutuksia elintarviketeollisuuden tuotantoon; arvioidaan elintarvikkeiden relevantteja maantieteellisiä markkinoita kilpailun ja kilpailupolitiikan näkökulmasta ja vertaillaan kilpailulain käytännön tulkinnan eroja EU:n jäsenmaissa; tarkastellaan elintarvikeketjun eri osien ja eri kustannustekijöiden vaikutusta elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen; sekä analysoidaan Lidl-ketjun saapumisen vaikutusta hintakilpailuun ja ruoan hintaan. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään sekä julkisia tilastoja että teollisuudelta ja kaupalta saatavia hinta-aineistoja ja soveltuvia ekonometrisia mallintamis- ja estimointimenetelmiä sekä kuluttajakyselyä.
Kesto: 4/2016 - 3/2019

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Suomen ruokamarkkinoiden toimivuudesta ja markkinarakenteiden muutoksista.

Rahoittaja:

Maatilatalouden kehittämisrahasto

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus ja Kyösti Arovuori, PTT

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Hanna Karikallio, Heini Toikkanen, Lauri Vuori, Luonnonvarakeskus: Xavier Irz, Xing Liu, Csaba Jansik, Kuluttajatutkimuskeskus: Mari Niva, Ari Peltoniemi

Lisätietoja:

Kyösti Arovuori