Hankkeet

Rahastojen toimintalogiikka ja toiminta

Metsäalan tutkimusryhmä
1 syyskuu 2021

Hanke: 
Kesto: 8/2021-12/2021

Kiinteistö-, asunto- ja metsärahastot ovat nostaneet suosiotaan sijoitusmuotona Suomessa, minkä myötä niiden omistukset ovat kasvaneet. Suomeen rekisteröityjen kiinteistörahastojen rahasto-osuusvelka eli rahastopääoma on monikymmen-kertaistunut viimeisen vuosikymmenen kuluessa ja nousi viime vuonna lähes 6,5 miljardiin euroon (Suomen pankki). Suomalaisten asunto- ja metsärahastojen rahastopääomia ei tilastoida. Kuitenkin asuntorahastojen rahastopääoman arvioidaan nousseen miljardiluokkaan (Suomalaiset ovat…) ja metsärahastojen vähintään satoihin miljooniin. Lisäksi metsärahastojen metsäomaisuuden arvioidaan kymmenkertaistuneen muutamassa vuodessa (Luonnonvarakeskus 2019). Suomalaisten kiinteistö-, asunto- ja metsärahastojen rahastopääomien ja lisääntyneiden omistusten myötä niiden toiminta ja käyttäytyminen vaikuttavat yhä enemmän kiinteistö-, asunto- ja metsätilamarkkinoihin.

Tavoitteet:

Ensimmäisenä osatavoitteena on ymmärtää kiinteistö-, asunto- ja metsärahas-tojen toimintalogiikka ja sitä miten ne toimivat kiinteistömarkkinoilla. Toisena osatavoitteena on kerätä olemassa olevaa tietoa siitä, miten ja ovatko kiinteistö-, asunto- ja metsärahastot toiminnallaan vaikuttaneet kiinteistöjen ja asuntojen hintoihin ja vuokriin sekä metsän ja puun hintoihin tai muuttaneet maankäyttöä. Lisäksi tarkastellaan onko mahdollisissa vaikutuksissa ja muutoksissa alueellisia eroja.

Rahoittaja:

Keskitien tukisäätiö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Matti Valonen

Hankkeen muut tutkijat:

Kirsi Noro, Olli Korhonen, Markus Lahtinen, Paula Horne

Lisätietoja:

Matti Valonen, matti.valonen(at)ptt.fi 040 164 8151 Twitter: @mavalonen