Hankkeet

Rahastojen toimintalogiikka ja toiminta


27 lokakuu 2021

 • Hanke: 
  Kesto: 8/2021-12/2021 

  Kiinteistö-, asunto- ja metsärahastot ovat nostaneet suosiotaan sijoitusmuotona Suomessa, minkä myötä niiden omistukset ovat kasvaneet. Suomeen rekisteröityjen kiinteistörahastojen rahasto-osuusvelka eli rahastopääoma on monikymmen-kertaistunut viimeisen vuosikymmenen kuluessa ja nousi viime vuonna lähes 6,5 miljardiin euroon (Suomen pankki). Suomalaisten asunto- ja metsärahastojen rahastopääomia ei tilastoida. Kuitenkin asuntorahastojen rahastopääoman arvioidaan nousseen miljardiluokkaan (Suomalaiset ovat…) ja metsärahastojen vähintään satoihin miljooniin. Lisäksi metsärahastojen metsäomaisuuden arvioidaan kymmenkertaistuneen muutamassa vuodessa (Luonnonvarakeskus 2019). Suomalaisten kiinteistö-, asunto- ja metsärahastojen rahastopääomien ja lisääntyneiden omistusten myötä niiden toiminta ja käyttäytyminen vaikuttavat yhä enemmän kiinteistö-, asunto- ja metsätilamarkkinoihin. 

  Tavoitteet:

  Ensimmäisenä osatavoitteena on ymmärtää kiinteistö-, asunto- ja metsärahastojen toimintalogiikka ja sitä miten ne toimivat kiinteistömarkkinoilla. Toisena osatavoitteena on kerätä olemassa olevaa tietoa siitä, miten ja ovatko kiinteistö-, asunto- ja metsärahastot toiminnallaan vaikuttaneet kiinteistöjen ja asuntojen hintoihin ja vuokriin sekä metsän ja puun hintoihin tai muuttaneet maankäyttöä. Lisäksi tarkastellaan onko mahdollisissa vaikutuksissa ja muutoksissa alueellisia eroja. 

  Rahoittaja:

  Keskitien säätiö 

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT ry

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Matti Valonen, PTT ry

  Hankkeen muut tutkijat:

  Kirsi Noro, Olli Korhonen, Markus Lahtinen, Paula Horne 

  Lisätietoja:

  Matti Valonen / matti.valonen(at)ptt.fi / 040 164 8151 Twitter: @mavalonen