Hankkeet

Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa

Metsäalan tutkimusryhmä
10 toukokuu 2019

Hanke: Päättäjät tarvitsevat tietoa puutuoteteollisuuden taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä maakunnittain ja koko Suomessa voidakseen ottaa toimialan huomioon päätöksenteossaan biotalouden kehittämisessä. Vuoden 2017 alussa toteuttaja teki vastaavantyyppisen selvityksen Puutuoteteollisuus ry:lle. Tämä tutkimus pohjautuu edelliseen selvitykseen sitä päivittäen ja osittain myös uudistaen
Kesto: 1/2019-12/2019

Tavoitteet:

Tutkimuksen yleistavoitteena on määrittää puutuoteteollisuuden taloudellinen vaikutus maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla kerrannaisvaikutuksineen. Erityisesti tavoitteena on selvittää seuraavat taloudelliset tunnusluvut: · Liiketoiminnan volyymi · Tuotannon arvonlisäys · Toiminnan työllisyysvaikutukset · Verotulot · Puunkäyttö ja kantorahatulot · Puurakentamisen osuus

Rahoittaja:

Ympäristöministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Matti Valonen

Hankkeen muut tutkijat:

Paula Horne, Janne Huovari, Olli-Pekka Ruuskanen

Lisätietoja: