Hankkeet

Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)


27 helmikuu 2020

Hanke: 
Kesto: 

Hanke selvittää, miten ruoan tuotannon ja jalostuksen tavat ja niihin liittyvä yrittäminen maaseudulla ovat muuttuneet ja jatkavat muutosta. Hankkeessa pyritään erityisesti tunnistamaan ne syyt, jotka ovat tapahtuneen rakennemuutoksen sekä havaitun keskittymis- ja erikoistumiskehityksen taustalla. Lisäksi pyritään tunnistamaan ne tilatason toimintaympäristöön ja päätöksentekoon liittyvät tekijät ja erityisesti ne poliittiset ohjauskeinot, joiden avulla alan kilpailukykyä voidaan edistää. Koska maatilat ovat yksityisiä yrityksiä, joiden päätöksentekoa voi ohjata vain välillisesti, on viljelijän päätöksentekonäkökulman tarkastelu tutkimuksessa erittäin tärkeä. Tutkimus tuottaa konkreettisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa politiikkakeinojen ja –toimeenpanon kehittämiseksi.

Tavoitteet:

Rahoittaja:

MAKERA

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luke, Helsingin yliopisto

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Päivi Kujala

Hankkeen muut tutkijat:

Olli Korhonen, Juuso Aalto-Setälä, Heini Lehtosalo

Lisätietoja:

Päivi Kujala, 040 1945 184, paivi.kujala@ptt.fi