Hankkeet

Pandemian vaikutusten tunnistaminen maa- ja elintarvikesektorilla (Covid-19)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
29 lokakuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: 

  Koronaviruksen aiheuttama pandemia on kevään 2020 aikana aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita yhteiskunnan eri toiminnoille. Maatalous- ja elintarvikesektorin osalta kansainväliset riippuvuussuhteet tulivat kerralla näkyviksi etenkin logistiikan sujuvuuden, panosten- ja tarvikkeiden saatavuuden sekä työvoiman liikkuvuuden osalta. Alustavien arvioiden perusteella nähdään, että Euroopan unionin kyky ruokahuollon varmistamiseen myös kriisitilanteissa on hyvä. Varautumisen kannalta kriittisten tekijät saattoivat kuitenkin muodostua ainakin osittain yllätykselliseksi ja ruokajärjestelmän toteutuneiden pullonkaulojen tunnistaminen hankalaksi.

  Meneillään oleva koronapandemia ei ole analyyttisen kehikon alkuperäisen tarkoituksen mukainen elintarviketurvallisuusriski, mutta sen vaikutusmekanismit kohdistuvat kansainväliseen ruokajärjestelmään käytännössä täysin vastaavalla tavalla. Koronaviruksen muodostama pandemia onkin konkreettinen ja realisoitunut riski, jonka vaikutuksia kansainväliseen elintarvikekauppaan ja ruokajärjestelmään, ja sitä kautta Suomen maa- ja elintarviketalouteen, voidaan hahmottaa ja arvioida aikaisemmassa tutkimushankkeessa luodun analyyttisen kehikon avulla. Kehikon avulla voidaan muodostaa vaihtoehtoisia arvioita vaikutusten kokoluokasta sekä eri tekijöiden keskinäisistä vaikutussuhteista.

  Tutkimuksen tulosten perusteella lisätään ymmärrystä koronaviruspandemian vaikutuksista kansainvälisten, EU:n ja kotimaisten elintarvikemarkkinoiden toimintaan, tunnistetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteiden rooli pandemiaan varautumisessa sekä analysoidaan Suomen elintarvikemarkkinoiden kriisinhallintakykyä ja markkinoiden toimintaan vaikuttaneita tekijöitä. Hankkeen tulosten pohjalta voidaan tehdä toimenpidesuosituksia tulevaisuuden varautumistoimenpiteitä varten.

  Tavoitteet:

  Tutkimuksessa: 1. tunnistetaan keskeiset elintarvikemarkkinoiden riippuvuussuhteet ja kriittiset tekijät, joihin koronapandemialla on ollut vaikutuksia 2. päivitetään analyyttinen kehikko vastaamaan koronaviruksen tunnistettuja vaikutuksia 3. aloitetaan aineiston kerääminen Makeran rahoitushaussa olevan hankkeen toteuttamista varten.

  Rahoittaja:

  MTK:n säätiö

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Reinu Econ

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Kyösti Arovuori, Reinu Econ

  Hankkeen muut tutkijat:

  Hanna Karikallio

  Lisätietoja:

  Reinu Econ, +358 40 515 8953, kyosti.arovuori@reinuecon.fi