Hankkeet

Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa


12 heinäkuu 2018

 • Hanke: Päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa osuustoimintamuodosta ja yleishyödyllisistä toimijoista sote-palveluiden tuottajina nykyään ja tulevaisuuden sote-markkinoilla, pääpainona valinnanvapauden piiriin kaavaillut sote-keskuspalvelut sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. Hankkeessa käsitellään soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.
  Kesto: 2/2018-12/2018

  Tavoitteet:

  Työpaketti 1: Nykytilanne ja olemassaoleva kapasiteetti​ tavoite: ​ Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa. Työpaketissa kartoitetaan soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.

  Rahoittaja:

  Valtioneuvoston kanslia

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, NHG, Ideloop

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Iiro Jussila

  Hankkeen muut tutkijat:

  Kirsi Noro, Olli-Pekka Ruuskanen, Essi Frondelius,

  Lisätietoja: