Hankkeet

Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa


20 helmikuu 2018

Hanke: Projekti sisältää neljä työpakettia, joiden parissa työskennellään. Ensimmäiseksi kartoitetaan nykytilanne ja olemassa oleva kapasiteetti, helmi – huhtikuu​ 2018 Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 1: Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa. Työpaketissa kartoitetaan soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.​ Toiseksi selvitetään toimintaedellytykset ja –vaatimukset, maalis – toukokuu 2018 Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 2: Selvittää ja analysoida valinnanvapauslakiesityksen ja järjestäjän tuottajille asettamat toimintavaatimukset ja niihin liittyvät toimintaedellytykset sisältäen tietotuotantotarpeet. Mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot, touko – syyskuu​ 2018 Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 3: Kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin liittyvät mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot. Työpaketissa kartoitetaan soveltuvin osin myös yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten mahdollisuuksia ja etuja sekä toimintamallien vaihtoehtoja.​ Politiikka- ja toimenpidesuositukset, syys – marraskuu​ 2018 Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 4: Esittää politiikka- ja toimenpidesuosituksia, joiden avulla osuustoiminnalliset ja yleishyödylliset palveluntuottajat saavuttavat yhdenvertaisen aseman ja kehittyisivät palveluntarjoajina sote-markkinoilla. Työpaketissa esitetään myös yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia politiikka- ja toimenpidesuosituksia.
Kesto: 2/2018-12/2018

Tavoitteet:

Päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa osuustoimintamuodosta ja yleishyödyllisistä toimijoista sote-palveluiden tuottajina nykyään ja tulevaisuuden sote-markkinoilla, pääpainona valinnanvapauden piiriin kaavaillut sote-keskuspalvelut sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. Hankkeessa käsitellään soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina. Osatavoitteet ovat:​ 1) Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa.​ 2) Selvittää ja analysoida valinnanvapauslakiesityksen ja järjestäjän tuottajille asettamat toimintavaatimukset ja niihin liittyvät toimintaedellytykset sisältäen tietotuotantotarpeet.​ 3) Kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin liittyvät mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot.​ 4) Esittää politiikka- ja toimenpidesuosituksia, joiden avulla osuustoiminnalliset ja yleishyödylliset palveluntuottajat saavuttavat yhdenvertaisen aseman osakeyhtiöiden kanssa ja kehittyisivät palveluntarjoajina sote-markkinoilla. ​ ​

Rahoittaja:

Valtioneuvoston kanslia

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Nordic Healthcare group, Idekoop

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Iiro Jussila

Hankkeen muut tutkijat:

Kirsi Noro, Olli-Pekka Ruuskanen, Essi Frondelius, Seppo Leminen

Lisätietoja: