Hankkeet

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Kansantalouden tutkimusryhmä
15 lokakuu 2019

Hanke: 
Kesto: 9/2018-9/2019

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen.

Kuvailevan analyysin tulokset antavat viitteitä siitä, että rekrytoitavan työntekijän korkea koulutustaso ja aikaisempi työskentely korkean tuottavuuden yrityksessä edesauttavat osakkuuden saamista. Naisille osakkuutta rekrytoinnin yhteydessä tarjotaan harvemmin kuin miehille. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja.

Tavoitteet:

Rahoittaja:

Akava Works

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Henna Busk

Hankkeen muut tutkijat:

Olli-Pekka Ruuskanen

Lisätietoja:

https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/osakeyhtioiden-omistajat-ja-tyontekijat-suomessa-koulutuksen-ja-tyohistorian-merkitys-osakkuuteen/

Ladattavat tiedostot
akava-works-korkeakoulutetut-yritta-cc-88ja-cc-88t-suomessa-raportti