Hankkeet

Nuorten ja kehittävien yritysten kasvupolut – yhteiskehittämällä uusia malleja ja ratkaisuja johtamiseen (Kasvupolku)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
9 toukokuu 2022

Hanke: 
Kesto: 01/2022–10/2023

Maatilayrittäjän moninainen tehtäväkokonaisuus edellyttää paitsi näkemystä tilakokonaisuuden johtamisesta myös yksityiskohtaisia osaamistarpeita vastata tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Maatalouselinkeinon jatkuvuuden turvaamiseksi alalle tarvitaan myös uusia yrittäjiä. Jotta maatalous- ja puutarha-alat ovat jatkossakin vetovoimaisia aloja, tulee alan imagon olla hyvä. Hyvä imago edellyttää paitsi kannattavia ja toimintakykyisiä yrityksiä, myös kanavia yrittäjille vaikuttaa omaan alaan liittyvään tutkimukseen ja koulutukseen. Tarvitaan myös ratkaisuja alalle tulon kynnyksen madaltamiseksi.

 

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteistoiminnassa nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kanssa maatilan johtamisen osaamista ja alalle tulon edellytyksiä sekä tuottaa johtamisen välineitä kokonaisvaltaisen ja kilpailukykyisen yrittäjyyden edistämiseksi maataloudessa. Tutkimushankkeessa tarkastellaan, mitä osaamista maatilan johtajan tehtäväkentässä tarvitaan ja mitä keinoja maatalousyrittäjillä on haasteisiin vastata yritystoimintaa aloitettaessa ja urapolun eri vaiheissa. Yhteistyössä alan yrittäjien ja alalle aikovien kanssa tunnistetaan yrittäjien osaamisvaatimuksia sekä kehittämiskohtia, joihin haetaan ratkaisuja neuvonnan, koulutuksen ja tutkimuksen keinoin. Hanke tuottaa käytännönläheisiä maatilan johtamisen välineitä ja toimintamalleja ja tukee AgriHubi-osaamisverkoston tavoitteiden edistämistä.

Rahoittaja:

Maa- ja metsätalousministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

Luke, PTT, HAMK, JAMK, OAMK, SeAMK, Savonia, ProAgria Keskusten Liitto

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Sari Forsman-Hugg

Hankkeen muut tutkijat:

Päivi Kujala, Juuso Aalto-Setälä, Jonna Hänninen

Lisätietoja: