Hankkeet

Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi

Metsäalan tutkimusryhmä
2 syyskuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: 5/2020-9/2020

  Evaluoinnin tavoitteena on METKA 2020 –työryhmän laatiman metsätalouden kannustinjärjestelmää koskevan  luonnoksen kokonaisvaltainen  ja  systemaattinen arviointi.  

  Tavoitteet:

  Kannustinjärjestelmäluonnosta arvioidaan sekä yksittäisten tukitoimien että tukitoimien yhteensopivuuden näkökulmista. Yksittäisten tukitoimien arvioinnissa käytetään prosessiarvioinnin ja vaikuttavuudenarvioinnin näkökulmia ja tehdään systemaattinen arvio tukitoimista arviointimatriisin avulla.

  Rahoittaja:

  MMM

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Luke

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Jussi Uusivuori, Luke

  Hankkeen muut tutkijat:

  Paula Horne (projektipäällikkö), Marjo Maidell, alihankinta Kalle Määttä

  Lisätietoja:

  paula.horne@ptt.fi