Hankkeet

Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö

Metsäalan tutkimusryhmä
10 toukokuu 2019

Hanke: Ilmaston muuttuessa metsäbiotalouteen kohdistuvat sää-ja ilmastoriskit muuttuvat. Muuttuvien riskien hallinnan tueksi tarvitaan uusia sää-ja ilmastoaineistoja sekä analyysi-ja ennustustyökaluja. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa näitä aineistoja sekä kehittää ja testata uusia olosuhde-ennustetuotteita. Hankkeen tuloksena tarkennetaan sekä julkaistaan metsätuhoriskien hallintaan tarvittavia ilmaston vaihtelua kuvaavia ajallisesti sekä paikallisesti tarkkoja paikkatietoaineistoja. Lisäksi kehitetään sään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia tilastoivaa vaikutustietokantaa sekä taloudellisten vaikutusten seurantamittareita. Hankkeessa tuotetaan myös arviot siitä kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa tarkasteltaviin muuttujiin. Aineistot kuvaavat mm. puiden oksille kertyvää lumikuormaa, metsien alttiutta tuulituhoille sekä maan kantavuutta ja kuivuutta. Hankkeessa myös kehitetään ennustusmenetelmiä säästä riippuvien metsätalouden kannalta keskeisten muuttujien ennakoinnin avuksi. Tässä hankkeessa tehtävän työn taustalla on aiemmissa ja vielä meneillään olevissa hankkeissa tehtävä tutkimus. Tämän haettavan rahoituksen avulla saadaan myös aiemmissa tutkimuksissa tehdyt tutkimustulokset otettua laajasti metsäbiotalouden toimijoiden käyttöön.
Kesto: 6/2018-12/2020

Tavoitteet:

Säätyö-hankkeessa tuotetaan uusia ja aiempaa yksityiskohtaisempia metsäbiotalouden eri toimijoiden tarvitsemia tietoaineistoja ja ennustetuotteita sekä edistetään niiden hyödyntämistä.

Rahoittaja:

Maa- ja metsätalouministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Ilmatieteen laitos, Suomen metsäkeskus, Itä-Suomen yliopisto, Metsäteho Oy

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Ari Venäläinen, Ilmatieteen laitos

Hankkeen muut tutkijat:

Paula Horne, Olli-Pekka Ruuskanen PTT ry. Karoliina Pilli-Sihvola, Ilari Lehtonen, Mikko Laapas, Terhi Laurila, Kimmo Ruosteenoja, Tuomo Bergman, Hilppa Gregow, Joni-Pekka Pietikäinen, Ilmatieteen laitos. Heli Peltola, Veli-Pekka Ikonen, Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja: