Hankkeet

Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
22 kesäkuu 2016

 • Hanke: Tutkimuksessa arvioidaan aiempaan kirjallisuuteen sekä asiantuntija-arvioihin perustuen, mitkä ovat maatalouden keskeisimpiä ja kestävyyden kannalta tärkeimpiä ekosysteemipalveluita, sekä tunnistetaan indikaattorit, joiden pohjalta näitä ekosysteemipalveluvirtoja voidaan mitata. Tutkimuksessa mitataan maatalousympäristöjen tuottamien ekosysteemipalveluiden arvoa valittuihin markkinahinnattomiin palveluihin keskittyen. Kysynnän tarkastelun rinnalla selvitetään viljelijöiden halukkuus ja valmius kehittää sääntely- ja kulttuuripalveluiden tuotantoa sekä arvioidaan toimista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksessa arvioidaan keskeisten politiikkavaihtoehtojen (mukaan lukien nykyinen politiikka) vaikutusta maatalousympäristön tuottamiin ekosysteemipalveluihin ja niiden arvoon. Hankkeessa toteutetaan sekä kuluttaja- että tuottajakyselyt.
  Kesto: 4/2015 - 7/2018

  Tavoitteet:

  Selvittää kuluttajien arvostus ja kysyntä maatalouden tuottamia ekosysteemipalveluita kohtaan sekä tuottajien kannalta kustannustehokkaat politiikkakeinot ekosysteemipalveluiden tuottamiseen.

  Rahoittaja:

  Maatilatalouden kehittämisrahasto

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Luonnonvarakeskus

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Eija Pouta, Luonnonvarakeskus ja Kyösti Arovuori, PTT

  Hankkeen muut tutkijat:

  PTT: Emmi Haltia ja Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus: Heini Ahtiainen, Janne Artell, Terho Hyvönen, Antti Miettinen ja Kauko Koikkalainen

  Lisätietoja:

  Kyösti Arovuori