Hankkeet

Maatalouden rahoitusasema

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
12 heinäkuu 2018

 • Hanke: Hankkeessa selvitetään maataloussektorin rahoitukseen liittyviä kysyntä ja tarjonta tekijöitä sekä mahdollisia uusia välineitä maatalouden rahoitusinstrumenteiksi.
  Kesto: 2/2018 - 6/2019

  Tavoitteet:

  Tavoitteena on maatalouden rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen ja (1) tuottaa uutta tietoa maatalousyrittäjien rahoitusoloista, (2) pankkirahoituksen saatavuudesta ja (3) pankkirahoituksen riittävyydestä. Tavoitteena on myös tunnistaa kasvavien maatalousyritystren rahoituskapeikkoja ja rahoitustarpeita, ymmärryksen lisääminen rahoittajien riskinäkemyksistä toimialaa kohtaa ja kansainvälisten kokemusten avulla uusien mahdollisuuksien kartoittaminen.

  Rahoittaja:

  Makera

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Luke

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Kyösti Arovuori

  Hankkeen muut tutkijat:

  Olli-Pekka Ruuskanen, Tapani Yrjölä

  Lisätietoja: