Hankkeet

Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
8 maaliskuu 2018

Hanke: Hankkeen tarkoituksena on selvittää maataloussektorin asema rahoitusmarkkinoilla. Hanke koostuu kolmesta vaiheesta: ​ 1) taustoitus ​ 2) instrumenttien kehittäminen ​ 3) toimenpidesuositukset​ Hanke toteutetaan viiden työpaketin kautta: 1. Maatalousrahoituksen kenttä ja kapeikot 2. Pankkirahoituksen kysyntä ja tarjonta 3. Tiedot ja kansainväliset kokemukset rahoitusvälineiden käytöstä 4. Työpajat 5. Mahdollisuudet ja toimenpiteet rahoitusinstrumenttien kehittämiseen
Kesto: 8/2017-10/2017

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteina on Maatalouden rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen​ tuottamalla uutta tietoa maatalousyrittäjien rahoitusoloista​, pankkirahoituksen saatavuudesta​ ja pankkirahoituksen riittävyydestä​. Tarkoituksena on myös kasvavien maatalousyritysten rahoituskapeikkojen ja rahoitustarpeiden tunnistaminen​ sekä ymmärryksen lisääminen rahoittajien riskinäkemyksistä toimialaa kohtaan. Kansainvälisten kokemusten kautta kartoitetaan mahdollisuuksia ERI-rahoitusinstrumenttien toteutukselle Suomen maataloudessa seuraavalla ohjelmakaudella. Tutkimushankkeessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:​ millainen asema maatalousyrittäjillä on rahoitusmarkkinoilla?​ miten pankit kokevat maatalouden riskit?​ muodostavatko maatalousyrittäjästä ja/tai rahoituslaitoksesta johtuvat luotonannon rajoitteet esteitä sektorin investoinneille?​ miten rahoituksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat maatalouden pankkirahoituksessa?​ miten maataloussektorilla voidaan hyödyntää EU:n eri investointiohjelmia?​ miten ja millaisilla uusilla rahoitusinstrumenteilla voidaan tukea maatalousyrittäjien kilpailukykyä?

Rahoittaja:

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luke

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Kyösti Arovuori

Hankkeen muut tutkijat:

Lisätietoja: