Hankkeet

Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
14 lokakuu 2019

Hanke: Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT)
Kesto: 6/2019 - 3/2020

Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) on todennut maaseutualueiden työvoimapulan olevan kansallinen kysymys. Teema on noussut ehkä merkittävimmäksi maaseutupoliittiseksi teemaksi tällä hetkellä. 

Tutkimusosiossa PTT selvittää maaseudun työvoimapulan taustat. Tutkimusosion tulosten avulla luodaan ympäri Suomea käytäntöön vietävä maaseudun työvoimaneuvonnan palvelumalli sekä maaseudun työvoiman kohtaamispaikka verkossa. Valtakunnalliseksi verkon kohtaamispaikan pohjaksi MTK luovuttaa kehittämänsä töitäsuomesta.fi -sivuston. Hankkeen lopputuloksena syntyvät palvelumalli sekä verkkopalvelu ovat vaikuttavimmillaan varsinaisesti vasta hankekauden päätyttyä, koska toimintamallit levitetään maaseututoimijoille eri puolelle Suomea.

Tavoitteet:

Tämän tutkimus ja kehittämishankkeen, jolla halutaan tarjota valtakunnallinen ratkaisu maaseudun työvoimapulaan, tavoitteet ovat: 1) tutkia, mitkä ovat suurimmat esteet osaavan työvoiman saannille maaseudun työnantajien näkökulmasta; 2) mitkä ovat maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta keskeiset keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi; 3 kehittää maaseututoimijoille yhteinen toimintamalli, jolla tulevissa maakunnissa voidaan edistää maaseudun työllistämistä ja työllistymistä ja 4) kehittää maaseudun työvoiman saantia ja tarjontaa edistävästä töitäsuomesta.fi sivustosta kokonaisvaltaisemmin maaseudun työmarkkinoita edistävä palveluportaali.

Rahoittaja:

Maa- ja metsätalouministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

MTK, PTT, Suomen Kylät, ProAgria, CoReorient

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Marko Mäki-Hakola (MTK)

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Olli-Pekka Ruuskanen, Henna Busk, Sanni Kiviholma, Hanna Karikallio, Kyösti Arovuori, Suomen Kylät: Tuomas Perheentupa, Proagria: Leena Ilvesluoto, Coreorient Oy: Harri Paloheimo.

Lisätietoja: