Hankkeet

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva (päättynyt)

Kansantalouden tutkimusryhmä
20 kesäkuu 2016

Hanke: Maahanmuuttajien työllisyys on selvästi kantaväestöä heikompaa, joten maahanmuuttajien eläketurva on monitahoinen ja haastava tutkimuskohde. Osa maahanmuuttajista muuttaa Suomeen työperusteisesti ja heidän työllisyytensä on hyvä. Muista syistä maahan tulleiden työllistyminen voi sen sijaan olla hyvin vaikeaa. Maahanmuuttajien työurat voivat jäädä lyhyemmiksi eikä työeläkettä ehdi kertyä. Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille on tärkeää myös eläkkeiden rahoituksen kannalta.
Kesto: 4/2015-8/2016

Tavoitteet:

Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien työuria. Tutkimuksessa tarkastellaan aikaa maahanmuutosta työllistymiseen, työuran kertymistä ja ansioita.

Rahoittaja:

Eläketurvakeskus, Kela, Tela ja TEM

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Eläketurvakeskus ja Kela

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Henna Busk

Hankkeen muut tutkijat:

Signe Jauhiainen, Antti Kekäläinen, Tuuli Tähtinen, Satu Nivalainen (ETK) ja Jussi Tervola (Kela)

Lisätietoja:

Henna Busk