Hankkeet

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa


11 lokakuu 2021

 • Hanke: 
  Kesto: 08/2021 – 05/2022

  Hankkeessa selvitetään, miten julkisten ruokahankintojen avulla voidaan estää luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemistä ja luontokatoa. Selvitys on osa hallitusohjelman mukaista Ilmastoruokaohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Selvityksen toteuttavat Gaia Consulting ja Pellervon taloustutkimus PTT yhteistyössä.

   

  Tavoitteet:

  Työssä tarkastellaan merkittävimpiä Suomessa kulutettavia elintarvikkeita ja selvitetään olemassa olevaa tietopohjaa Suomessa ja kansainvälisesti sekä kansainvälisiä hankintaesimerkkejä. Lisäksi työssä arvioidaan luonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia ja yhteensopivuutta ilmastopolitiikan kanssa. Lopputuloksena työ tuottaa ehdotuksen mahdollisista sovellettavista luonnon monimuotoisuutta edistävistä periaatteista ja kriteereistä ruokahankintoihin.

  Rahoittaja:

  Maa- ja metsätalousministeriö

  Tutkimusorganisaatiot:

  Hankkeen koordinaattori: Gaia Consulting

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Sari Forsman-Hugg

  Hankkeen muut tutkijat:

  Paula Horne ja Juuso Aalto-Setälä

  Lisätietoja:

  Sari Forsman-Hugg, 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi