Hankkeet

Kyläkauppaselvitys

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
8 maaliskuu 2018

Hanke: Selvityksessä analysoidaan Suomessa toimivien kyläkauppojen taloudellista tilannetta, toimintamahdollisuuksia sekä niiden kehitystä. Samalla hankkeessa päivitetään kyläkaupaksi määriteltävän päivittäistavarakaupan yksikölle asetettavat kriteerit. Hanke perustuu Suomen hallituksen eduskunnalle antaman ruokapoliittisen selonteon (MMM 2017) esitykseen siitä, että kyläkauppojen toiminnan mahdollisuudet ja välineet selvitetään. Päivittäistavarakaupan ja ennen kaikkea kyläkauppojen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Kaupan keskittyminen, työssäkäyntialueiden laajentuminen sekä kaupungistumiskehitystä voimistanut maassamuutto ovat muuttaneet yksittäisten päivittäistavarakaupan yksiköiden vaikutusalueita ja kaupan rakenteita merkittävällä tavalla.
Kesto: 3/2017-6/2017

Tavoitteet:

Selvityksessä päivitetään kyläkaupaksi luokiteltavan päivittäistavarakaupan yksikön määritelmä, luodaan katsaus kyläkauppojen taloudelliseen tilanteeseen sekä olemassa oleviin tukimekanismeihin, arvioidaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sekä ehdotetaan toimenpiteitä kyläkauppojen toimintaedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen.

Rahoittaja:

Maa- ja metsätalouministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Kyösti Arovuori

Hankkeen muut tutkijat:

Lauri Vuori, Antti Kekäläinen, Henna Busk, Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä, Roni Pämppi

Lisätietoja: