Hankkeet

Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO

Metsäalan tutkimusryhmä
2 syyskuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: 4/2020-12/2020

  Valtioneuvoston  periaatepäätöksessä  Suomen  luonnon  monimuotoisuuden  suojelun  kestävän  käytön strategiasta  vuosiksi  2012-2020  (2012)  on  määritetty,  että  vuoteen  2020  mennessä  Suomen  luonnon monimuotoisuuden   köyhtyminen   on   pysäytetty   ja   luonnon   monimuotoisuuden   suotuisa   tila   on varmistettu vuoteen 2050 mennessä. Samat tavoitteet on mainittu myös kansallisessa metsästrategiassa.  Suomen  kuudes  maaraportti  luonnon  monimuotoisuuden  suojelusta toteaa,  että  yllä  mainittuja  vuoden  2020  tavoitteita  ei  tulla  saavuttamaan.  Koska puunkäytön  on ennustettu lisääntyvän tulevaisuudessa, metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää  nykyisten  monimuotoisuutta turvaavien toimenpiteiden  vahvistamista sekä  uusien  keinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tutkimushankkeen  päätavoitteena  on  tuottaa  tutkimustietoa  monimuotoisuuden  köyhtymisen  pysäyttämisen kustannusvaikuttavista  keinoista  tilanteessa,  jossa  puusta  valmistettujen  tuotteiden  kysynnän  kasvu lisää   metsien   hakkuita. Hanke   tuottaa   menetelmän   ja   tarkastelukehikon   monimuotoisuuden turvaamisen     toimenpiteiden arvioimiseksi.    

  Tavoitteet:

  Hankkeessa erotetaan viisi osatavoitetta:1) Erityisesti monimuotoisuuden lisäturvaamista vaativien metsäelinympäristöjen ja metsälajien/lajiryhmien määrittäminen sekä riistan elinympäristöjenkannalta tärkeiden rakennepiirteiden turvaaminen2) Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arvioiminen metsikkötasolla3) Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen kustannusvaikuttavuuden arvioiminen koko maan tasolla4)Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen toteutettavuuden arvioiminen informaatio-ohjauksen, kannustejärjestelmien ja suojelun kautta5) Synteesin tekeminen kustannusvaikuttavista toimenpiteistä ja ohjauskeinoista sekä tarkastelukehikon tuottaminen metsien monimuotoisuuden kehittymisen arvioimiseen

  Rahoittaja:

  VN TEAS

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Suomen Riistakeskus

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Leena Kärkkäinen, Luke

  Hankkeen muut tutkijat:

  Paula Horne (projektipäällikkö), Marjo Maidell, alihankinta Kalle Määttä

  Lisätietoja:

  paula.horne@ptt.fi