Hankkeet

Kompensaation soveltaminen Suomessa

Metsäalan tutkimusryhmä
21 helmikuu 2018

Hanke: Kompensaatiota hyödynnetään maailmalla ympäristön tilaan, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemien kestävyyteen kohdistuvien haittojen vähentämiseksi. Ympäristö- ja luontovaikutusten kompensoiminen on Suomessa toistaiseksi vähän tunnettu ja käytetty mekanismi. Se on kuitenkin noussut keskusteluissa viime aikoina esiin julkisen sektorin etsiessä vaihtoehtoisia muotoja hidastaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja vähentää lisääntyvään maankäytön aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Kompensaatio voi tarjota työkalun lisäresurssien saamiseksi luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen
Kesto: 3/2017-6/2017

Tavoitteet:

Esiselvityksen tavoitteena on nopeasti selvittää kompensaatiomahdollisuuksia kattavasti ja monipuolisesti muodostaen kansallinen yleiskuva.

Rahoittaja:

Maa- ja metsätalouministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Gaia Consultingin vetämä hanke, Gaia: Piia Pessala, Mari Saario

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Matleena Kniivilä

Hankkeen muut tutkijat:

Lisätietoja: