Hankkeet

Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa

Metsäalan tutkimusryhmä
12 heinäkuu 2018

Hanke: Hankkeessa kestävän kehityksen innovaatioiden ja liiketoimintojen tilaa ja kehittämistarpeita Suomessa. Kestävän kehityksen sektoreiden tilannekatsaus tuotetaan päivittämällä keskeisimmät tiedot sekä muodostamalla ymmärrys kestävän kehityksen ekosysteemiin kuuluvista keskeisistä aloista. Viestinnän pääpaino on vertailevan tiedon esille tuominen selkeässä muodossa niin, että se palvelee asiakkaan tarpeita sekä tilannekatsauksessa päivitettyjen tietojen viestimisessä keskeisille sidosryhmille. Vertailevaa tietoa kestävän kehityksen sektoreiden kehityksestä voidaan viestiä työn tilaajille ja tunnistetuille kohderyhmille sosiaalisia kanavia hyväksi käyttäen, esim. blogit. Näin ollen loppuraportti keskittyy vahvemmin ehdotukseen Business Finlandin ja ulkomaanverkoston palveluiden kehittämiseksi kestävän kehityksen innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tähän pyritään toimenpidetiekarttojen avulla. Dialogin ylläpitäminen työn tilaajien sekä sidosryhmien kanssa mahdollistetaan työpajatyöskentelyn kautta.
Kesto: 2/2018-12/2018

Tavoitteet:

Osatavoite 1. Kestävän kehityksen innovaatioiden kartoitus  Osatavoite 2. Caset yritysten innovaatioista Osatavoite 3. Innovaatioiden kaupallistamisen ratkaisut Osatavoite 4. Politiikkatoimet ja julkiset palvelut

Rahoittaja:

Valtioneuvoston kanslia

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, VTT Oy, 4FRONT Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Maurizio Sajeva

Hankkeen muut tutkijat:

Kirsi Noro, Raija Heimonen, Eeva Alho, Seppo Leminen

Lisätietoja: