Hankkeet

Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen (päättynyt)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
22 kesäkuu 2016

Hanke: Hankkeen päätavoitteena on tarkastella, mitä vaikutuksia EU:n ja USA:n välisellä vapaakauppasopimuksella olisi maa- ja elintarviketalouteen Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Lisäksi tarkastellaan millä tavalla kansainvälisen maatalouskaupan muutokset vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen ja kuinka elintarviketurvallisuus vaikuttaa kansainväliseen maatalouskauppaan.
Kesto: 4/2014 - 12/2016

Tavoitteet:

Analysoida EU:n ja USA:n välisten kauppasopimusneuvotteluiden eri vaihtoehtojen vaikutuksia Suomeen ja muihin EU-jäsenmaihin. Rakentaa analyyttinen kehikko kansainvälisen maatalouskaupan ja elintarviketurvallisuuden analysointiin.

Rahoittaja:

Maatilatalouden kehittämisrahasto

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luonnonvarakeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus ja Kyösti Arovuori, PTT

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Eeva Alho, Tapani Yrjölä, Luonnonvarakeskus: Ellen-Huan Niemi, Jyrki Niemi, VATT: Janne Niemi

Lisätietoja:

Kyösti Arovuori