Hankkeet

Innomitta II - Critical Competences for Value Creation in the Danish and Finnish Manufacturing

Kansantalouden tutkimusryhmä
20 kesäkuu 2016

Hanke: INNOMITTA II hankkeen tavoitteena on edistää aineettomien investointien aikasarjojen kehitystyötä Tanskassa ja Suomessa sekä analysoida, millaisia kyvykkyyksiä valmistavan teollisuuden uudistuminen näissä maissa vaatisi. Ensimmäisen tavoitteen osalta hanke tukeutuu EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa toteutettuun Innodrive hankkeeseen (http://www.innodrive.org/home.php). Tässä projektissa tavoitellaan Innodrivea yksityiskohtaisempaa aineettomien pääomien luokittelua. Perustuen Oslon käsikirjan innovaatiopalvelutyyppien määritelmiin kehitämme toimialatasolla aikasarjoja aineettomien investointien yksityiskohtaisemmiksi ryhmittelyiksi: T&K, IT suunnittelu , markkinatutkimukset ja brändäys sekä muu henkinen pääoma (mm patentit, hyödyllisyysmallit ja tavaramerkit), organisaation kehittäminen sekä koulutus ja ammattitaidon kehittämiseen. Toisen tavoitteen osalta projekti analysoi, mitkä uudet kyvykkyydet ja kilpailukyvyn lähteet ovat olleet merkittävimpiä Suomen ja Tanskan teollisuuden uudistamisessa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan niitä tekijöitä, joita yritykset ovat kokeneet merkityksellisimmiksi tulevaisuuden innovaatiokyvykkyyksien kannalta näissä maissa.
Kesto: 1/2015 - 12/2016

Tavoitteet:

Hankkeessa pyritään mittaamaan ja ymmärtämään aineettomia investointien rooli ja merkitystä menestykselle Suomen ja Tanskan teollisuudessa.

Rahoittaja:

TEKES

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, VTT, Vaasan yliopisto, Tilastokeskus, Aarhus University

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Janne Huovari (PTT:n osuus), Mika Naumanen (Koko hanke)

Hankkeen muut tutkijat:

Olavi Lehtoranta, Hannu Piekkola, Carter Bloch, Carita Eklund, Jaana Rahko, Pekka Laine, Torsti Loikkanen.

Lisätietoja:

Janne Huovari