Hankkeet

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)


18 tammikuu 2021

Hanke: 
Kesto: 01.10.2020–20.9.2023, jatkokausi 2023–2026

CLIMATE-NUDGE hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja valinnanvapauden säilyttäen.

Tutkimuksen tietosuojaseloste: Tietosuojaseloste

Tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään ja testataan keskeisten toimijoiden kanssa tuuppausinterventioita, joiden tavoitteena on 1) vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja 2) optimoida hiilinielujen käyttöä metsänhoidossa. Tuuppaustoimien vaikuttavuutta verrataan mallinnettuihin perinteisten ohjausmenetelmien, kuten verotuksen, vaikuttavuuteen. Toimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi prosessiin sisällytetään kaikissa vaiheissa huolellinen eettinen arviointi. Myös toimenpiteiden taloudellisia ja terveysvaikutuksia arvioidaan. Yhteiskunnallinen tavoite on luoda uusia skaalautuvia, kustannustehokkaita, terveyttä edistäviä ja eettisesti kestäviä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan perinteisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen tueksi.

Rahoittaja:

Suomen Akatemia

Tutkimusorganisaatiot:

Turun yliopisto, Syke, THL, PTT, Merit Economics Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Paula Salo, Turun yliopisto

Hankkeen muut tutkijat:

Olli-Pekka Ruuskanen, Paula Horne, Mats Godenhielm, Marjo Maidell, PTT

Lisätietoja:

www.ilmastotuuppaus.fi